• 29/06-09/07/2015
  • 17/06-25/07/2015
  • 12/07-18/07/2015
  • dohráno
  • dohráno
  • dohráno
  • dohráno
  • Revizor
  • Don Juan

O hře Král jelenem

Překlad:         Jaroslava Bílková 1976
Úprava:   Vilém Dubnička 2010

 

Carlo Gozzi (1720 – 1806)

všestranně vzdělaný šlechtic ze starobylého rodu.

Ve své době byl uměleckým soupeřem Carla Goldoniho, velkého zjevu italského a světového dramatu a významného divadelního reformátora. Goldoni založil svoji reformu  na kritice postupů commedie dell' arte - italského lidového divadla, které stavělo na ustálených typech a herecké improvizaci a postavil svoje měšťanské drama na charakterech - postavy se temperamentem a myšlením podobali jeho současníkům.

Gozzi Goldoniho reformy odmítal a naopak trval na zachování tradic italského lidového divadla. Psal komedie i vážné hry, často na pohádkové a fantaskní náměty. Ctil postupy klasické commedie dell' arte s jejím zájmem o všední současnost a zabydloval své hry typy charakteristickými pro lidové divadlo.

Král jelenem spolu s Turandot patří k jeho nejhranějším hrám.