• 29/06-09/07/2015
  • 17/06-25/07/2015
  • 12/07-18/07/2015
  • dohráno
  • dohráno
  • dohráno
  • dohráno
  • Revizor
  • Don Juan

O projektu

Divadlení léto pod plzeňským nebem

Projekt Divadelní léto po plzeňským nebem vznikl v roce 2008 na základě jednoduché analýzy: divadelní sezóna končila v červnu posledním představením v Divadel Josefa Kajetána Tyla a začínala až ve druhé třetině září Mezinárodním festivalem Divadlo a následně opět repertoárem DJKT. Letní venkovní kulturní příležitosti pro plzeňany byly nulové – ze své slávy odcházel i festival Na ulici a v červenci vznikl v Plzni doslova mrtvý čas.

Z chuti a energie naplnit divadelnické poslání a zaplnit „díru na kulturním trhu" vznikla nezávislá skupina nadšenců, kteří doslova z hlíny Proluky Teatrum Mundi v Křižíkových sadech zhmotnili Moliérova Dona Juana – první inscenaci Divadelního léta pod plzeňským nebem.
Druhý ročník v roce 2009 byl pro Divadelní léto prubířským kamenem. Naše obavy o to, zda bude z uměleckého hlediska alespoň stejně úspěšný jako první přehlušovala snaha obstát jako organizační team, kterému by už nikdo chybu začátečníka neodpustil. Revizor před plzeňskou radnicí obstál a byl divácky velmi úspěšným ročníkem. Byl dokonce velmi odvážně přijat plzeňskou radnicí, proti níž je hra N. V. Gogola namířena – v našem případě byla proti ní namířena inscenace doslova. Diváci měli budovu, které zrovna slavila 450 let svého vzniku, před očima po dobu představení asi nejdéle v životě. Překážku v podobě dopravních komplikací, které způsobilo umístění hracího prostoru do kolejiště tramvaje, i rozšíření hrací doby o týden překonal team Divadelního léta se ctí a festival se rozprostřel téměř do celého července.

V podobné dramaturgické podobě zůstalo Divadelní léto nejvýznamnější letní kulturní událostí Plzně i ve třetím ročníku v roce 2010. Objevili jsme opět nový prostor v centru Plzně a upřeli zraky diváků nejen na další klenot světové dramatiky – Gozziho Krále Jelenem, ale i na další pozornosti hodnou budovu – Západočeské muzeum. Divadelní léto začalo nabízet svůj unikátní hrací prostor, který během dne zahálel, dalším neziskovým subjektům a své produkční a tvůrčí zkušenosti mladým zájemcům o divadelní práci jakéhokoliv druhu v projektu Open Art.
Čtvrtý ročník v roce 2011 nezačal ideálně. Hned v prvních měsících roku jsme přišli o velkého partnera z řad soukromého sektoru a ani podpora z grantových systémů nevypadala příliš povzbudivě. Přesto jsme opět pracovali na našem záměru - najít místo v historickém centru Plzně, které nabídneme diváctvu v netradiční podobě divadelní open air scény, na níž se v průběhu léta opět rozehraje jedno z děl světové dramatiky. Tentokrát padla volba na zadní dvůr hotelu Courtyart by Marriott a na Shakespearovu Marnou Lásky snahu v režii hostujícího režiséra Michala Langa.

Zcela novou formu festivalu jsme si dovolili vyzkoušet v ročníku pátém v roce 2012. Neznámý autor, nová hra, místo, které není veřejným prostorem. V nouzi poznáš přítele autora Jeana Rets Comme Dieua na zahradě Měšťanské Besedy v kombinaci s deštivým a chladným počasím nepřinesla Divadelnímu létu mnoho pozitiv. Nový rozměr však přineslo vyvezení inscenace mimo Plzeň v rámci projektu Divadelní léto v Plzeňském kraji i otevření divadelního prostoru plzeňským i mimoplzeňským neziskovým organizacím, které předvedly v rámci vedlejšího programu své aktivity, zaměřené na rodiny s dětmi a mladé lidi. Evropský rozměr festivalu přineslo uvedení inscenace autorů Ant Hamptona a Gert – Jan Stama OK OK, určené pro diváky, kteří se nebojí stát se přímou součástí divadelní inscenace.

Šestým, doposud posledním ročníkem se nám podařilo navrátit Divadelnímu létu zdánlivě ztracené renomé. Dumasovi Tři mušketýři na náměstí Republiky přivedli do hlediště rekordní počet diváků. Svůj prostor dostal i vedlejší program, který jsme otevřeli plzeňským i mimoplzeňským organizacím, zaměřeným na práci s dětmi a mladými lidmi. Z plánovaného uvedení inscenace V Košicích, EHMK 2013 bohužel z finančních důvodů sešlo.
V současné době začínáme připravovat šestý ročník. Plány jsou velkolepé. Hostující režisér, scéna opět na náměstí Republiky, spolupráce s Tancem Praha, který by mohl některou ze svých inscenací v rámci projektu Taneční léto pod plzeňským nebem převést na jeviště Divadelního léta. Ve spolupráci s EHMK 2015 plánujeme projekt, který by mohl zprostředkovat zážitek z původní inscenace pod širým nebem zprostředkovat divákům z dalších měst Plzeňského kraje, ale i České republiky.

Těšíme se na Vás
realizační tým Divadelního léta

 

Závěrečná zpráva DL 2013 ke stažení v PDF zde.

Závěrečná zpráva DL 2012 ke stažení v PDF zde.

Závěrečná zpráva DL 2011 ke stažení v PDF zde.

Závěrečná zpráva DL 2010 ke stažení v PDF zde.

OPEN ART

Myšlenkou projektu OPEN ART je otevřít široké skupině kulturních fandů především z řad studentů a mladší generace možnost přímo se účastnit prací na vzniku uměleckého díla. Nejen nahlédnout tam, kam většinou veřejnost nemá přístup, ale aktivně pracovat spolu s realizačním teamem pod supervizí profesionálů. OPEN ART nabízí poznání profesí napříč uměleckým spektrem a kognitivní orientaci v kulturním světě. Jde nejen o poznání světa umění, ale o poznání světa sama sebe, o orientaci ve svých vlastních schopnostech, rozpoznání svých kvalit a předností a nalezení směru, kterým se dát na vlastní pěst. OPEN ART může pomoci převážně mladým lidem v jejich rozhodování v otázce, čím se stát, popřípadě čím se nestát.

Velmi důležité na projektu je to, že jsou všichni účastníci aktivně zapojeni. Vlastně pracují samostatně a opravdu vykonávají úkoly, které vedou ke skutečným cílům. Jejich práce tedy nakonec bude vidět, bude završena realizací a bude smysluplná. Ideálním výstupem projektu je to, že se skupina účastníků osamostatní a začne pracovat na vlastních realizacích.

Hlavním těžištěm projektu OPEN ART bude zejména v prvních fázích divadlo – OPEN THEATRE.

OPEN THEATRE

nabízí možnost aktivní účasti na organizaci divadelního představení, na vzniku inscenace nebo na přípravě festivalu a to ve všech divadelních profesích. Účastníci projektu nemusí být předem rozhodnuti, co chtějí dělat, nemusí ani o divadle nic vědět. Účastní se pracovních schůzek, chodí na divadelní představení, mají možnost účastnit se otevřených zkoušek. Postupem času se mohou rozhodnout (nebo jim pomohou supervizoři) pro některé úkoly nebo pro hlubší poznání některé profese.

Účastníci projektu se mohou učit produkční práci, producentskou činnost, nahlédnout do dramaturgie, režie, podílet se na propagační činnosti, foto nebo video-dokumentaci představení, grafice, podílet se na technickém zajištění představení, zvukařské nebo osvětlovačské práci, nahlédnout do práce scénografa nebo kostýmních návrhářů, věnovat se divadelní kritice atd.

Projekt OPEN THEATRE a celý OPEN ART je nejen líhní mladých umělců, farmou talentů, ale hlavně platformou pro nalezení sebe sama prostřednictvím kultury a umění pro ty, kteří zjistí, že umění bude i nadále pouze jejich dobrým společníkem na cestě životem.